Naše jazyková škola již 20. rokem nabízí výuku cizích jazyků pro děti od 4 do 18 let.

Výuka dětí probíhá ve skupinkách 5 – 8 žáků, kdy se děti nenásilnou a zábavnou formou učí novým slovíčkům, jednoduchým větným spojením, ale i písničkám a básničkám v jazyce. Pro její maximální efektivitu máme speciálně proškolené lektorky, které se dětem věnují 1x týdně 90 minut.

Výuka dětí má svá specifika, takže se při hodině se střídají činnosti tak, aby byla respektována dětská hravost, ale i zároveň možnost únavy a kolísání pozornosti. Čím jsou děti starší, mohou lektorky při výuce prodlužovat dobu jednotlivých činností a současně zvyšovat nároky na dětskou pozornost.

Vzhledem k nízkému počtu dětí ve skupině zachováváme vždy individuální přístup a bereme jednotlivce jako svébytnou osobnost, kterou se snažíme po všech stránkách rozvíjet a zdokonalovat v jazyce. Na výuku dětí proto navazuje i výuka dospělých tak, aby se jejich znalosti neustále rozšiřovaly a zlepšovaly se jejich komunikativní schopnosti.

Výuka předškoláků

Kurzy pro předškoláky trvají 90 minut a během této doby lektorka vystřídá řadu činností, tak aby schéma celé hodiny odpovídalo věkovým zvláštnostem.

Při výuce využívají knížek z řady Here´s Patch 1 a navazující díl Here´s Patch 2 a dále učebnice z řady Little Bugs, které jsou speciálně vydané pro děti předškolního věku a děti z 1. tříd ZŠ. V těchto kurzech je výuka zaměřena hlavně na mluvené slovo s využitím dalších navazujících aktivit – tělesně-pohybových, výtvarných, hudebních aj.

V případě, že se Váš předškolák seznamoval s cizím jazykem již v mateřské škole nebo jiné instituci, doporučujeme kurzy pokračující, tj. Little Bugs.