Přehled prázdnin pro školní rok 2023/2024 ve všech kurzech pro děti a dospělé

  • zahájení 1. pololetí:         čtvrtek 21.9.2023

  • státní svátek:                   čtvrtek 28.9. 2023

  • podzimní prázdniny:     čtvrtek 26.10.2023 – pátek 27.10.2023

  • státní svátek:                   pátek 17.11.2023

  • vánoční prázdniny:        23.12. – úterý 2.1.2024

  • pololetní prázdniny:      pátek 2.2.2024

  • jarní prázdniny:              12.2. – 18.2.2024

  • velikonoční prázdniny: čtvrtek 28.3. – pondělí 1.4.2024

U kurzů angličtiny garantujeme 16 výukových hodin, u ostatních jazyků 14 výukových hodin v každém pololetí.