Organizujeme jednoleté denní pomaturitní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz anglického jazyka směřující ke složení některé z mezinárodních zkoušek.

Zahájení studia: vždy k  1. září daného roku

Místo konání: učebny jazykové školy v Praze 8, Kulturní dům Krakov

Charakteristika výuky

Výuka je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností – poslechu, konverzace, čtení a psaní. Využíváme komunikativní metodu, která motivuje a vede studenty k samostatnému projevu. Studenti se učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému i psanému projevu. Slovní zásoba se orientuje na oblasti každodenního života. Kromě obecného jazyka je studium zaměřeno také na kulturu, reálie, firemní komunikaci, marketing aj. Naučíte se např. jak správně napsat životopis, jak úspěšně absolvovat pohovor a další praktické dovednosti.

Obsah učiva je zaměřen na přípravu ke složení mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky PET, FCE, či CAE a které platí bez časového omezení. Skládají se na British Council (Britské radě), Politických vězňů 13, Praha 1. Cambridgeské zkoušky a učebnice nejsou zahrnuty do školného, uchazeči si je hradí sami. Podrobnosti ke zkouškám PET, FCE či CAE naleznete na konci stránky.

Každý student pomaturitního studia angličtiny, který absolvuje v pololetí a na konci studia test a jehož docházka bude minimálně 80%získá po ukončení studia Osvědčení o absolvování jednoletého jazykového kurzu a rovněž jazykový certifikát podle norem Společného evropského referenčního rámce.

Součástí organizace denního pomaturitního studia jsou i mimoškolní činnosti, jež jsou naší školou v průběhu školního roku organizovány. Může se jednat o možnost 5denní navštěvy Velké Británie. Studenti si mohou ke studiu doma vypůjčit zdarma beletrii v originále a zjednodušenou četbu.

Akreditace dle vyhlášky MŠMT ČR

Jazyková škola Irislingua je zapsána do seznamu vzdělávacích instuticí, poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.

Studující mají stejný nárok na slevy, úlevy a požitky jako studenti řádného denního studia na středních či vysokých školách (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu apod.), pokud vykonali první maturitní zkoušku v předchozím školním roce.

Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení (notářsky ověřenou kopii nebo originál). Studium není určeno pouze čerstvým absolventům středních škol. Studia může využít kdokoli, nemá však nárok na výhody plynoucí ze statutu studenta.

Školné

Školné je možné platit hotově v kanceláři školy, bankovním převodem nebo fakturou před vstupem do kurzu. Cena je 29.990 Kč.
Učebnice a další výukové materiály jsou zcela ZDARMA.
V rámci studia nabízíme studentům také 4x sobotní konverzační kurz s rodilým mluvčím ZDARMA.

Úhrada ve splátkách

Irislingua s.r.o. umožňuje splatit kurzovné ve dvou splátkách. V takovém případě se celková cena navyšuje o 1.000 Kč (na 30.990 Kč).

K rezervaci místa je nutno zaplatit 1.000 Kč při podání přihlášky. Tato částka bude odečtena z kurzovného.

Vrácení školného

Vrácení školného je možné pouze na písemnou žádost při přijetí na VŠ do 31. srpna daného školního roku. Od vráceného školného bude odečten manipulační poplatek 1.000 Kč. Přihláška nabývá platnosti přijetím platby školou.

Průběh výuky

V každé studijní skupině je maximálně 15 studentů.

Výuka probíhá v dopoledních hodinách od 9,00 – 12,15 hodin v rozsahu 20 hodin týdně (5 x 4 hodiny).

Výuku vedou kvalifikovaní čeští učitelé a zahraniční lektoři. Využíváme britské učebnice a v hodinách se pracuje s video a audionahrávkamiAudiokazety či CD s nahrávkami si studenti pomaturitního studia mohou zakoupit přímo ve škole s 10% slevou.

 Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím kanceláře jazykové školy

Za neúčast studenta na výuce neposkytuje IRISLINGUA s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

Navazující služby

Všichni posluchači denního pomaturitního studia mají možnost se dále vzdělávat v kurzech i jiných světových jazyků.

Jedná se o kurzy: španělštiny, němčiny, které je možno studovat v odpoledních hodinách.

V případě menšího počtu zájemců mohou navštěvovat veřejné kurzy se slevou 10%.

Informace o jazykových zkouškách

Preliminary English Test (PET)

Preliminary English Test (PET) představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Student by měl být vybaven jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení a psaní (90 minut)
 2. Poslech (40 minut)
 3. Mluvení (10-12 minut ve dvojicích kandidátů)

First Certificate in English (FCE)

First Certificate in English (FCE) je nejrozšířenější zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, která vyžaduje značnou jazykovou znalost. Je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu – styk s veřejností nebo sekretářské práce v bankovnictví, aeroliniích, stravování, vzdělávacích institucích atd.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení (60 minut)
 2. Psaní (80 minut)
 3. Použití angličtiny (45 minut)
 4. Poslech (40 minut)
 5. Mluvení (14 minut ve dvojici kandidátů)

Certificate in Advanced English (CAE)

Certificate in Advanced English (CAE) představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Velké Británii.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení (75 minut)
 2. Psaní (90 minut)
 3. Použití angličtiny (60 minut)
 4. Poslech (40 minut)
 5. Mluvení (15 minut ve dvojicích kandidátů)