Kurzy anglického jazyka pro předškoláky probíhá přímo ve Vaší školce v odpoledních hodinách.

Výuku vedou prověření lektoři, kteří mají kromě zkušeností s výukou malých dětí také znalost výukového metodického rámce. Kurzy probíhají ve skupinkách 8 – 15 dětí. Intenzita, délka a přesný rozvrh kurzů se budou odvíjet od preferencí zákazníků. Jedná se vždy o dva pololetní kurzy, které na sebe navazují. Konkrétní den a čas kurzu bude určen na základě poptávky MŠ. Budeme se Vám snažit vyjít vstříc a stanovit hodiny tak, aby co nejvíce vyhovovaly dětem i jejich rodičům!

 

Metodika výuky

 

Děti by měly brát výuku jako hru, na niž se vždy těší a která je vždy baví!

Náš výukový program vychází z potřeby dětí učit se novým věcem během činností, které jsou pro ně přirozené, snažíme se, aby děti zapojovaly při výuce všechny své smysly i pohyb, což jim usnadňuje osvojení si nově naučených poznatků. Děti se nenásilnou a zábavnou formou učí novým slovíčkům, jednoduchým větným spojením, ale i písničkám a básničkám v anglickém jazyce.  Výuka dětí má svá specifika, takže se při hodině střídají činnosti tak, aby byla respektována dětská hravost a zároveň možnost únavy a kolísání pozornosti.  Klademe důraz na individuální přístup a bereme jednotlivce jako svébytnou osobnost, kterou se snažíme po všech stránkách rozvíjet. Důležitou složkou výuky je také motivace dětí pomocí různých odměn a pochval.

 

Výukové materiály

 

Výuka vedena podle moderní učebnice Here´s Patch, the Puppy nakladatelství Macmillan Education nebo jiného vhodného titulu, doplněného o další materiály. Učebnice anglického jazyka jsou určeny pro děti od 4 let a zohledňují zvláštní nároky této věkové skupiny. Učebnice jsou určeny dětem, které se dosud nikdy anglicky neučily, a tak je jejich začátek velmi pozvolný. Později však začínají děti nabádat k samostatnému mluvenému projevu, jelikož v tomto věku je zcela zásadní, aby se děti začaly pomocí angličtiny přirozeně vyjadřovat a nebyly vedeny pouze k memorování a opakování slovíček. Učebnice navíc obsahuje omalovánky, vystřihovánky a další materiály, které rozvíjejí dětskou kreativitu.  Děti učebnice milují a nosí si je na každou hodinu, dostávají z nich i “domácí úkoly”, za jejichž splnění jsou odměňovány. Na konci školního roku děti dostávají vysvědčení s hodnocením a také si mohou za své nashromážděné “dolárky” vybrat zaslouženou odměnu.

V případě zájmu Vaší mateřské školy nás kontaktujte na: hennova(zavináč)irislingua.cz, můžeme Vám dodat reference na naši výuku. Těšíme se na spolupráci s Vámi!