Obecné podmínky

1. Výuka probíhá v uvedené době v přihlášce mimo školní prázdniny a jazyková škola garantuje 16 výukových hodin u veřejnostních kurzů angličtiny, 14 výukových hodin u kurzů jiných jazyků. Kurzy v mateřských školách mají rovněž garantováno 14 výukových hodin. V případě, že do kurzu pro veřejnost se zapíší pouze 3 studenti, bude výuka angličtiny trvat 13 týdnů. V případě zapsání pouze 2 studentů bude výuka trvat 60 minut po dobu 13 výukových týdnů. Přesné termíny prázdnin jsou uvedeny na www.irislingua.cz.

2. Studenti AJ budou zařazeni do skupin 5 – 8 posluchačů, v ostatních jazycích po 4 – 6, podle dosažených jazykových znalostí.V mateřských školách jsou skupiny min. 8 dětí.

3. Posluchačům nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jejich strany, které jim zabraňují v řádné docházce.

4. Při podání přihlášky v období květen – červen je třeba uhradit zápisné ve výši 1.000,- Kč do 5 dnů od podání přihlášky. Zápisné bude odečteno z celkové ceny kurzu při úhradě doplatku kurzu.

5. Zápisné je vratné pouze v případě písemného zrušení přihlášky na emailovou adresu školy 30 dní před zahájením kurzu.

6. Doplatek kurzovného je nutno uhradit nejpozději 14 dní před zahájením kurzu. V případě nedoplacení ceny kurzu do výše uvedeného data, zápisné propadá bez náhrady.

7. Neotevře-li škola kurz z organizačních důvodů, obdrží student zpět kurzovné i zápisné.

8. Uvedené osobní údaje budou použity výhradně ke kontaktu mezi jazykovou školou Irislingua a studentem. Student souhlasí s pořizováním a použitím audio/video materiálů pro propagaci školy vedené osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt) budou použity výhradně ke kontaktu mezi jazykovou školou Irislingua a studentem. Student souhlasí s pořizováním a použitím audio/video materiálů pro propagaci školy. Souhlas lze kdykoli odvolat a to na emailovou adresu školy nebo použitím odkazu pro odvolání souhlasu na konci každého emailu od Irislingua s.r.o. s obchodním sdělením. Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

9. V případě hrubého a soustavného narušování průběhu výuky může být student bez náhrady z kurzu vyloučen.

10. Učebnice nejsou zahrnuty do ceny kurzu. Objednat si je můžete v kanceláři školy. Výjimkou jsou kurzy v mateřských školách, kde je cena učebnice zahrnuta do kurzovného.

11. V případech způsobených vyšší mocí (nepřístupnosti objektu, havárie nebo poškození objektu) a dále v případech krizového stavu, zejména dle § 3 zák. 240/2000 Sb. a čl. 5 ústavního zák. 110/1998 Sb. a podzákonných norem a nařízení vztahujících se k ohrožení zdraví a bezpečnosti může být výuka  po dobu této krizové situace vedena se stejnou platností online na sociálních sítích. Za dobu trvání krizového stavu posluchač nemá právo na vrácení poměrné částky kurzovného. V případech vyhlášení stavu ohrožení státu (čl. 7 ústavního zák. 110/1998 Sb.) a válečného stavu (čl. 43 ústavního zák. 1/1993 Sb.) bude výuka bez náhrady ukončena a posluchač nebude mít právo na vrácení školného nebo jinou formu odškodnění.

Děkujeme, že jste si zvolili Jazykovou školu Irislingua s.r.o. Uděláme maximum pro Vaši spokojenost.