Co umím:

 • používám modální slovesa a trpný rod

 • běžně používám slovesa ve všech slovesných tvarech

 • umím použít předpřítomný čas prostý a průběhový (I have lived here for two years x I have been waiting for you for two hours.), čas předminulý ( Yesterday I met my friend, we hadn’t seen each other for ages.), gerundium ( I hate cooking)

 • Orientuji se bez problémů v podmínkových větách (If it rains, I will stay in. If I were you, I wouldn’t go there.)

 • znám pravidla pro použití modálních sloves pro vyjádření pravděpodobnosti v přítomném i minulém čase (it must be John! It must´ve been John. It can´t´ve been John!)

 • pohodlně využívám frázová slovesa

 • znám a používám řadu slovních spojení

 • rozliším formální i neformální úroveň jazyka

 • dokážu konverzovat o náročnějších tématech

 • umím vyprávět příběhy, popsat vzhled a charakter lidí

 • dokážu vést rozhovory s rodilým mluvčím

 • dokážu reagovat na běžné otázky týkající se různých témat,

 

 • Co se naučím:

 • dále si rozšířím svou slovní zásobu o nové výrazy a frázová slovesa

 • zdokonalím si znalosti slovesných časů a gramatických jevů ( trpný rod, vazba used to, modální slovesa v minulosti)

 • naučím se pohodlně vyjadřovat slovem i písmem o různých tématech – formálním i neformálním jazykem

 • rozvíjet plynulost v konverzacích s rodilými mluvčími

Důraz je kladen na konverzaci.

Bližší informace k jazykovému kurzu B2 9402 Speak out B2 konverzační kurz


Termín kurzu: 26. 09. 2024 až 23. 01. 2025
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 8:15 - 9:45
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Tento kurz je primárně koncipován jako konverzační
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Speak out B2
Objednací kód: 9402
Cena kurzu: 5.300 Kč


Objednávka jazykového kurzu B2 9402 Speak out B2 konverzační kurz


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu