Co umím: 

 • dokážu v jasných případech použít předpřítomný čas (I have never been there.) a umím mluvit o budoucnosti plánované (She is going to visit friends.) i předpokládané (There will be a lot of people in the theatre.)
 • používám základní modální slovesa (can, must, mustn’t) v přítomném, minulém i budoucím čase (I will be able to come, I couldn´t come)
 • umím použít trpný rod v přítomném, minulém i budoucím čase
 • domluvím se v obchodě, na letišti, v hotelu a dokážu vést rozhovor o cestování, volném čase, oblékání a dalších běžných tématech
 • dělám chyby, po upozornění jsem je však již schopen je opravit
 • rozumím instrukcím, jednoduchým vysvětlením v angličtině a jednoduchému proslovu;  mohu se již jednoduchým způsobem domluvit s rodilým mluvčím
 • znám základní fráze a slovní spojení
 • znám základní frázová slovesa
 • znám stupňování přídavných jmen
 • umím vytvářet příslovce

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti základů (základních časů, modálních sloves a dalších)
 • naučím se více hovorových frází
 • zlepším své schopnosti náslechu a intonace
 • rozšířím si slovní zásobu o synonyma
 • osvojím si novou slovní zásobu a budu schopen popisovat lidi, jejich charakteristické rysy a mluvit o cestování, snech, vztazích a dalších tématech
 • rozšířím si znalost gramatických struktur a vazeb, které podrobně proberu a procvičím
 • budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím a domluvím se v zahraničí

 

Učebnice:

Speak out B1

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po dokončení kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku PET

Bližší informace k jazykovému kurzu B1 – Speak out B1


Termín kurzu: 24. 09. 2024 až 28. 01. 2025
Den konání: Úterý
Čas výuky: 8:30 - 10:00
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Tento kurz je primárně koncipován jako konverzační
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Speak out B1
Objednací kód: 9201
Cena kurzu: 5.300 Kč


Objednávka jazykového kurzu B1 – Speak out B1


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu