Popis kurzu:

Co umím:

 • Ovládám slovní zásobu vztahující se k tématům: rodina, vlastnosti lidí, škola, jídlo, zvířata, můj den a o těchto tématech dokáži souvisle hovořit
 • Umím časovat vybraná nepravidelná slovesa
 • Používám způsobová slovesa
 • Dokáži bez větších problémů používat předložky se 3.a 4 pádem
 • Ovládám rozkazovací způsob
 • Používám správně v pádě zájmena osobní a přivlastňovací
 • Umím vytvořit souvětí souřadné i souvětí po spojce ,,weil“
 • Umím napsat email a krátkou zprávu

Co se naučím:

 • Naučím se časovat další nepravidelná slovesa a slovesa s odlučitelnou předponou
 • Osvojím si další slovní zásobu na téma doprava, cestování, nakupování, život ve městě, sport
 • Naučím se vedlejší věty
 • Naučím se budoucí čas

Učebnice: Direkt Interaktiv 3

Bližší informace k jazykovému kurzu B1 Němčina teen mírně pokročilí 3


Termín kurzu: 10. 02. 2022 až 26. 05. 2022
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 15:45 - 16:45
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Němčina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Pingpong neu 2
Objednací kód: 9309
Cena kurzu: 4.350 Kč


Objednávka jazykového kurzu B1 Němčina teen mírně pokročilí 3


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu