Co umím:

 • používám bez problémů modální slovesa (can, must, mustn’t)
 • běžně používám nepravidelná slovesa pro vyjádření minulosti ( went, bought,drove,..)
 • dokážu mluvit o budoucnosti plánované (She is going to visit friends.) i předpokládané (There will be a lot of people in the theatre.)
 • umím používat předpřítomný čas průběhový (I have beeen waiting for you for two hours.), čas předminulý ( Yesterday I met my friend, we hadn’t seen each other for ages.)
 • umím používat vazbu used to
 • domluvím se v obchodě, na letišti a dokážu vést rozhovor o cestování, volném čase, oblékání a dalších běžných tématech

V našich kurzech je tato úroveň označována jako mírně pokročilí 3 (Pre- Intermediate 5).

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti základních časů, modálních a nepravidelných sloves
 •  rozšířím si znalosti gerundium (I hate cooking.)
 • důkladně proberu a procvičím předpřítomný čas průběhový (I have beeen waiting for you for two hours) a čas předminulý ( Yesterday I met my friend, we hadn’t seen each other for ages.),
 • naučím se používat podmínkové věty (If it rains, I will stay in. If I were you, I wouldn’t go there.)
 • domluvím se v zahraničí

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po dokončení kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET či PET.

 

Učebnice: New Cutting Edge Pre-Intermediate

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 – Pre Intermediate 5


Termín kurzu: 24. 09. 2024 až 28. 10. 2025
Den konání: Úterý
Čas výuky: 17:45 - 19:15
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: New Cutting Edge Pre-Intermediate
Objednací kód: 9232
Cena kurzu: 5.300 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 – Pre Intermediate 5


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu