Popis kurzu

Co umím: 

 • ovládám minulý čas – perfektum, préteritum
 • umím stupňovat přídavná jména, příslovce
 • dokáži skloňovat přídavná jména po členu určitém i neurčitém, po přivlastňovacích zájmenech, číslovkách
 • umím používat vedlejší věty po spojkách dass, weil, ob, wenn, als a dalších
 • ovládám infinitiv s zu
 • používám spojky dass, damit, statt zu, ohne zu – umím zkracovat věty
 • mám základní přehled o používání konjunktivů (podmiňovací způsob)
 • dokáži porozumět delšímu textu na dané téma a vyjádřit se k němu                                                                   Co se naučím:
 • naučím se předminulý čas – plusquamperfektum
 • zopakuji si a upevním znalosti konjunktivů (podmiňovacího způsobu)
 • osvojím si další vybrané předložkové vazby
 • osvojím si novou slovní zásobu a budu schopen popisovat lidi, jejich charakteristické rysy a mluvit o cestování, snech, vztazích a dalších tématech
 • rozšířím si znalost gramatických struktur a vazeb,
 • budu schopen vést konverzaci s rodilým mluvčím a domluvím se v zahraničí
 • Učebnice: Themen aktuell 3 a doplňkové materiály

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat A2.

Bližší informace k jazykovému kurzu A2/B1 Němčina mírně pokročilí 4 – ONLINE


Termín kurzu: 26. 09. 2022 až 16. 01. 2023
Den konání: Pondělí
Čas výuky: 15:50-16:50
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Němčina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Direkt Interaktiv 2
Objednací kód: 9199
Cena kurzu: 4.650 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2/B1 Němčina mírně pokročilí 4 – ONLINE


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu