Co umím:

 • umím použít přítomný čas prostý i průběhový, minulý čas prostý
 • setkal/a s časem předpřítomným, tvorbou otázek, záporu i krátkých odpovědí, seznámil/a jsem se s používním slov s tímto časem spojená – just, already, yet a také for a since
 • umím stupňování přídavných jmen a správně použít sloveso will/won’t či modální sloveso might/may (not)
 • jsem schopen/na jednoduché obecné konverzace, ale také již umím rozvíjet hovor na konkrétnější témata

 

Co se naučím:

 • naučím se užít přítomný i minulý čas trpný ( People make jeans in the USA x Jeans are made in the USA)
 • seznámím se se slovesy let a be allowed to (I am not allowed to go. They don’t let me go.)
 • zopakuji si členy určité a neurčité – a, an, the
 • naučím se rozlišovat užití slovesa Will a vazby Going to ve vztahu k vyjádření budoucnosti
 • zopakuji si slovo mnoho – much/many a jeho správné užití dle počitatelnosti/nepočitatelnosti podstatného jména
 • naučím se nová slovíčka spojená s věkem člověka a jeho vývojovými stupni, filmem, katastrofami či popisem domova

 

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 EIM 2/2 teen – PET 1 – 7.-8. třída


Termín kurzu: 27. 09. 2023 až 17. 01. 2024
Den konání: Středa
Čas výuky: 17:30 - 19:00
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 2 (6 – 10 Module)
Objednací kód: 9334
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 EIM 2/2 teen – PET 1 – 7.-8. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu