Co umím:

 • přítomný čas prostý a průběhový (I study every day./I´m studying now.)
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (babanas/rice)
 • minulý čas prostý s pravidelnými i nepravidelnými tvary (He worked./Did he work?/He didn´t work.X We went to the cinema./Did we go to the cinema?We didn´t go to the cinema.)
 • „ing“ formy po slovesu mít rád ( I like swimming.)
 • používat sloveso „muset“ ( I have to get at early on Monday./I don´t have to get up early at the weekend.)
 • rozdíl mezi slovy some/any ve větách (I´ve got some money./Have you got any money?/I haven´t got any money.)
 • stupňování přídavných jmen (cold-colder-the coldest, beautiful-more beautiful, the most beautiful)
 • rozdíl v použití času přítomného průběhového pro budoucnost a sloveso will/won´t (I´m cooking tonight./I will cook.)
 • používat vazbu „going to“ u předpovědí a záměrů (It´s going to rain.)
 • seznámím se se slovesem „nesmět“ (I musn´t smoke at school.) a „měl/a bych“ ( I should eat a lot of vegetables.)
 • osvojím si použití první podmínky ( If the weather is nice I will go out.)
 • předpřítomný čas (I have lived in Prague for 10 years.)
 • frázová slovasa, přídavná jména vyjadřující pocity a názory, zvířata

Co se naučím:

 • zopakuji si přítomný čas prostý i průběhový, tvorbu otázek, zápor i jednoduché odpovědi (I like pizza. I don’t like pizza. Do I like pizza? No, I don’t. Yes I do. / She is going to cinema. She isn’t going to cinema. Is she going to cinema? No, she isn’t. Yes she is.)
 • zopakuji si minulý čas prostý i průběhový, tvorbu otázek i jednoduché odpovědi (I saw her. He didn’t go there. Did she cook? Yes, she did. No, she did not./ We were playing tennis. I wasn’t watching the movie. Was he travelling? No, he wasn’t. Yes, she was.)
 • seznámím se s předpřítomným časem, tvorbou otázek, záporu i krátkých odpovědí (I have been to Paris. She hasn’t been to Paris. Have they been to Paris? Yes, they have. No, they have not.), zároveň se naučím používat slova s tímto časem spojená- just, already, yet a také vhodně použít slova for a since
 • zopakuji stupňování přídavných jmen
 • seznámím se s budoucím časem v kontextu předpovědí, odhadu, co se bude či nebude dít
 • naučím se správně použít sloveso will/won’t či modální sloveso might/may (not)
 • seznámím se se slovní zásobou spojenou s tématy jako výzkumy, vynálezy, životní prostředí, USA a Kanada a rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET.

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 EIM 2 teen – 7.-9.třída


Termín kurzu: 25. 09. 2024 až 29. 01. 2025
Den konání: Středa
Čas výuky: 15:55 - 17:25
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 2
Objednací kód: 9323
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 EIM 2 teen – 7.-9.třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu