Co umím:

 • přítomný čas prostý a průběhový (I study every day./I´m studying now.)
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (bananas/rice)
 • minulý čas prostý s pravidelnými i nepravidelnými tvary (He worked./Did he work?/He didn´t work.X We went to the cinema./Did we go to the cinema? We didn´t go to the cinema.)
 • „ing“ formy po slovesu mít rád ( I like swimming.)
 • používat sloveso „muset“ ( I have to get at early on Monday./I don´t have to get up early at the weekend.)
 • rozdíl mezi slovy some/any ve větách (I´ve got some money./Have you got any money?/I haven´t got any money.)
 • stupňování přídavných jmen (cold-colder-the coldest, beautiful-more beautiful, the most beautiful)
 • rozdíl v použití času přítomného průběhového pro budoucnost a sloveso will/won´t ( I´m cooking tonight./I will cook.)

Co se naučím:

 • používat vazbu „going to“ u předpovědí a záměrů (It´s going to rain.)
 • seznámím se se slovesem „nesmět“ (I musn´t smoke at school.) a „měl/a bych“ ( I should eat a lot of vegetables.)
 • osvojím si použití první podmínky ( If the weather is nice I will go out.)
 • předpřítomný čas (I have lived in Prague for 10 years.)
 • frázová slovasa, přídavná jména vyjadřující pocity a názory, zvířata

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Flyers či vyšší KET.

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 EIM 1/3 teen – 7.-8. třída


Termín kurzu: 23. 09. 2024 až 27. 01. 2025
Den konání: Pondělí
Čas výuky: 15:45 - 17:15
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz s hlídáním dětí
Učebnice: English in Mind 1 (12 - 16 Module)
Objednací kód: 9127
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 EIM 1/3 teen – 7.-8. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu