Co umím:

 • osvojit si základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, sloveso to be, have got a přítomný čas prostý)
 • umím se představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci
 • již jsem se seznámil s používáním osobních a přivlastňovacích zájmen (I, he, …, my, her,…) a poznal jsem přítomný čas prostý She doesn’t like juice. Do you play football? Where are you from? My mother can’t sing.), ale potřebuji si tyto základy ještě upevnit
 • znám tuto základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby

Co se naučím:

 • osvojím si modální slovesa (can/ can’t)
 • dokonale se naučím používat přítomný čas prostý – present simple – (I like reading. He doesn’t like juice.)
 • naučím se používat minulý čas prostý bez obtíží a budu umět vytvořit otázku, zápor i krátkou odpověď  (She didn’t write a letter. Did you play football yesterday?) domluvím si schůzku a vylíčím svůj životopis
 • naučím se novou slovní zásobu (dopravní prostředky, cestování, další druhy potravin, denní program, své zájmy)
 • budu si umět koupit jízdenku, popsat své oblíbené pokrmy, domluvit si schůzku
 • budu umět vést jednoduchou konverzaci v hotelu, na letišti, v obchodě a v restauraci

 

Tato úroveň je v našich kurzech označována jako věční začátečníci (Elementary).

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po dokončení kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET.

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 – Speak out A1 KK


Termín kurzu: 26. 09. 2024 až 23. 01. 2025
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 10:00 - 11:30
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Speak out A1
Objednací kód: 9403
Cena kurzu: 5.300 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 – Speak out A1 KK


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu