Popis kurzu:

Co umím:

 • umím popsat svojí každodenní rutinu (I get up, I go to school,…)

 • vím, jak se tvoří přivlastňování za pomoci apostrofu (Gina´s brother)

 • jsem schopný říct, v čem jsem dobrý s použitím vazby „I am good at + ing“

 • umím říct, co mám a nemám rád (I like/I don´t like)

 • znám rozdíl mezi some a any v otázce a kladné/záporné odpovědi

 • umím vyjídřit návrh pomocí vazby „shall we/shall I“

 • jsem schopen říct, kolik je hodin a jak často něco dělám (never, sometimes, often)

 • znám předložky určení místa (near, opposite, above, below) a umím je použít při popisu cesty

 • umím říc,t kam jdu a proč tam jdu za použitít vazby „I´m going to“ (I´m going to the library to get a book)

 • nemám problém s vytvořením kladné/záporné věty a otázky v minulém čase prostém + znám základní nepravidlená slovesa

 • umím porovnávat za použití komparativu a superlativu (small-smaller-the smallest)

 • vím, jak se tvoří budoucí čas v kladné větě i otázce za použití vazby „be going to + infinitive“

 • má slovní zásoba obsahuje slovíčka týkající se školních předmětů, zdravé a nezdravé výživy, domácích prací, budov ve městě, technologií, zdraví, zemí a počasí

Co se naučím:

 • budu umět říct, co musím/nemusím udělat s použitím vazby I must/I mustn´t

 • budu umět rozeznat předmět přímý a nepřímý (Give them a chair)

 • zdokonalím se v používání minulého času a svojí zásobu rozšířím o nepravidelná slovesa

 • budu umět vytvořit otázky s použitím What, Who, Where, When, Why

 • naučím se vazbu Could/Couldn´t

 • budu vědět, jak se tvoří minulý čas průběhový v kladné větě a v otázce

 • zdokonalím se v používání předložek at/in/on

 • budu umět rozlišit, kdy použiji minulý čas prostý a průběhový

 • naučím se říkat, co jsem dříve dělal s pomocí vazby Used to

 • naučím se vazbu Had to

 • zdokonalím se v používání komparativu a superlativu

 • budu umět používat vazbu „It looks like…“

 • naučím se jak se tvoří přivlastňovací zájmena (mine, yours, his, hers, theirs, ours)

 • naučím se zájmena who/which/where

 • budu schopný pohovořit o svých budoucích plánech

 • rozšířím si svojí slovní zásobu o příslovce, umění,vesmír, letní aktivity

 • budu umět určit množství potravin (a bottle/ a can/ a loaf/ a piece of…)

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by mělo být dítě schopné složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Flyers.

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Super Minds 4 – děti 5.-6. třída


Termín kurzu: 01. 02. 2024 až 30. 05. 2024
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 15:50 - 17:20
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Super Minds 4
Objednací kód: 9432
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Super Minds 4 – děti 5.-6. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu