Popis kurzu:

Co umím:

 • pojmenovat členy v rodině, užívat my, your
 • pojmenovat školní pomůcky, dovedu je spočítat a odlišit
 • pojmenovat místnosti v bytě (kitchen, bathroom, bedroom), základní vybavení domu a také moji rodinu
 • slovní zásobu s částmi těla, naučím se používat vazbu I´ve got a základní slovesa
 • slovní zásobu na téma zvířata, budu schopen určit, kde žijí, popsat je příd. jmény, popsat oblíbené zvíře
 • se zeptat na věci kolem mě a pojmenovat je (Where´s my mum? She is in the bedroom.)
 • vyjádřit, která jídla mi chutnají a která ne, která jsou moje oblíbená, kde se pěstují různé plodiny
 • popsat budovy ve městě, používat vazbu there´s, there are
 • další zaměstnání, používat zajmena he a she
 • pojmenovat činnosti, které dělám ve volném čase, používání přít. času průběhového a času prostého
 • anglickou abecedu

Co se naučím:

 • naučím se popsat své každodenní aktivity  (daily routines: get up, get dressed, have breakfast, brush my teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed)
 • naučím se hodiny  (When do you have  breakfast? What´s the time?)
 • rozšířím si slovní zásobu týkající se zvířat (Do they eat meat?, Where do they live? What does / doesn´t it like?)
 • zdokonalím se v používání přítomného času prostého včetně tvoření otázky a záporu (DO, DOES / DON´T, DOESN´T)
 • budu schopen odlišit přítomný čas prostý a průběhový (I read/I am reading)
 • naučím se základní potraviny (ovoce, zelenina) a osvojím si vazbu I would like a tomato. Would you like a tomato?
 • naučím se popsat místo / město, ve kterém žiji a zeptat se / vysvětlit, kde se co nachází (train station, hospital, cinema, playground, café, shop, street, swimming pool). Upevním si vazbu There is.. / there are …
 • budu umět popsat svůj pokoj (wardrobe, mirror, poster, armchair, lamp, bed, table, sofa, rud (I like this sofa)
 • naučím se zeptat a říct komu daná věc patří (Whose socks are these?. They´re Fred´s)
 • naučím se popsat osoby (eyes, face, glasses, hair, cheeks, ears, nose, chin, mouth)
 • budu umět vyjádřit své pocity (hungry, sad, tired, happy, excited, angry)
 • naučím se povídat o svých sportovních aktivitách (badminton, table tennis, tennis, basketball, volleyball, swimming, athletics, baseball) a zeptat se na koníčky kamaráda (What sport do you like? Is flying a kite difficult? I like swimming. So do I / I don´t/ Me too)
 • budu umět povídat o svých prázdninových plánech (go hiking, read a comic, visit cousins, help in the garden, take riding lessons, build a treehouse, keep a scrapbook, learn to swim, go camping)

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by mělo být dítě schopné složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Movers.

 

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Super Minds 2 – děti 3.-4. třída


Termín kurzu: 23. 09. 2024 až 27. 01. 2025
Den konání: Pondělí
Čas výuky: 15:45 - 17:15
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Super Minds 2
Objednací kód: 9122
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Super Minds 2 – děti 3.-4. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu