Co už umím:

 • časování sloves (i modálních) v přítomném čase
 • skloňování podstatných jmen a osobních zájmen
 • základní číslovky + množné číslo podstatných jmen
 • použití záporu („nein“, „nicht“, „kein“)
 • určování času + základní časové a místní údaje
 • pravidla slovosledu ve větách jednoduchých a v souřadném souvětí
 • základní slovní zásoba k tématům: já a rodina, zájmy a oblíbené činnosti, průběh dne, jídlo a nápoje, setkání s přáteli a oslavy, základní popis osob / věcí / zvířat, základní komunikační obraty

Co se naučím:

 • minulý čas (perfektum) pravidelných i nepravidelných sloves
 • minulý čas (préteritum) pomocných a způsobových sloves
 • rozkazovací způsob pro všechny relevantní osoby
 • další způsoby vyjádření záporu
 • předložky se 3. a 4. pádem a jejich použití
 • řadové číslovky a základy skloňování přídavných jmen
 • základy slovosledu vedlejších vět a základní podřadicí spojky
 • podrobnější popis osob, věcí a situací

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Němčina teen mírně pokročilí 1


Termín kurzu: 07. 10. 2024 až 27. 01. 2025
Den konání: Pondělí
Čas výuky: 19:05 - 20:35
Jazyk kurzu: Němčina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice:
Objednací kód: 9148
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Němčina teen mírně pokročilí 1


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu