Co umím:

 • studoval jsem již základů angličtiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, množné číslo podstatných jmen, zájmena osobní (I, you, he, she, it, they, …) a přivlastňovací (my, your, his, her, our, their …)
 • setkal jsem se s přítomným časem prostým – present simple – (I like reading. He doesn’t like juice.) a tvořením záporu i otázek (She isn’t my teacher. Do you play football? Where are you from?)
 • jednoduše konverzuji o svých zájmech, aktivitách a svém denním programu
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby

Tato úroveň je v našich kurzech označována: Věční začátečníci 1 (Elementary1)
Co se naučím: 

 • osvojím si modální slovesa ( can/ can’t)
 • naučím se používat minulý čas prostý a budu umět vytvořit otázku, zápor i krátkou odpověď  (She didn’t write a letter. Did you play football yesterday?) domluvím si schůzku a vylíčím svůj životopis
 • naučím se rozeznávat a používat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • naučím se používat řadové číslovky
 • naučím se novou slovní zásobu (dopravní prostředky, cestování, druhy potravin, objednávka v restauraci, kultura)
 • budu si umět koupit jízdenku, popsat mé oblíbené pokrmy a vyjádřit svůj názor o kulturních akcích
 • budu umět vést jednoduchou konverzaci na letišti, v obchodě a v restauraci

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po dokončení kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET či PET.

Učebnice: New Cutting Edge Elementary 

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 – Elementary 2


Termín kurzu: 24. 09. 2024 až 28. 01. 2025
Den konání: Úterý
Čas výuky: 19:20 - 20:50
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: New Cutting Edge Elementary
Objednací kód: 9233
Cena kurzu: 5.300 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 – Elementary 2


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu