Získali jsme opět akreditaci na pořádání kurzu pomaturitního studia. Studium bude probíhat od 4.9.2017 do 29.6.2018. Více informací zde.