Co umím: 

  • dokážu v jasných případech použít předpřítomný čas (I have never been there.) a umím mluvit o budoucnosti plánované (She is going to visit friends.) i předpokládané (There will be a lot of people in the theatre.)
  • používám základní modální slovesa (can, must, mustn’t)
  • domluvím se v obchodě, na letišti a dokážu vést rozhovor o cestování, volném čase, oblékání a dalších běžných tématech
  • dělám chyby, po upozornění jsem je však již schopen je opravit
  • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením v angličtině, mohu se již jednoduchým způsobem domluvit s rodilým mluvčím

Co se naučím:

  • prohloubím své poměrně dobré znalosti základů (základních časů, modálních sloves a dalších)
  • naučím se stupňování přídavných jmen
  • naučím se používat should/shouldn´t
  • osvojím si novou slovní zásobu a budu schopen popisovat lidi, jejich charakteristické rysy a mluvit o cestování, snech, vztazích a dalších tématech
  • rozšířím si znalost gramatických struktur a vazeb, které podrobně proberu a procvičím
  • budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím a domluvím se v zahraničí

 

V našich kurzech je tato úroveň označována jako mírně pokročilí (Pre- Intermediate).

Učebnice:

Innovations

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po dokončení kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET či PET.

Bližší informace k jazykovému kurzu B1 – mírně pokročilí Innovations konverzační kurz 2


Termín kurzu: 22. 09. 2020 až 19. 01. 2021
Den konání: Úterý
Čas výuky: 8:30-10:00
Lokalita:
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Tento kurz je primárně koncipován jako konverzační
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Innovations
Objednací kód: 9201
Cena kurzu: 4.500 Kč


Objednávka jazykového kurzu B1 – mírně pokročilí Innovations konverzační kurz 2


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu