Co umím:

  • umím použít přítomný čas prostý i průběhový, minulý čas prostý
  • setkal/a s časem budoucím vyjádřeným pomocí slovesa will či vazbou going to
  • jsem schopen/na jednoduché obecné konverzace, ale také již umím rozvíjet hovor na konkrétnější témata

 

Co se naučím:

  • zopakuji si přítomný čas prostý i průběhový, tvorbu otázek, zápor i jednoduché odpovědi (I like pizza. I don’t like pizza. Do I like pizza? No, I don’t. Yes I do. / She is going to cinema. She isn’t going to cinema. Is she going to cinema? No, she isn’t. Yes she is.)
  • zopakuji si minulý čas prostý i průběhový, tvorbu otázek i jednoduché odpovědi (I saw her. He didn’t go there. Did she cook? Yes, she did. No, she did not./ We were playing tennis. I wasn’t watching the movie. Was he travelling? No, he wasn’t. Yes, she was.)
  • seznámím se s předpřítomným časem, tvorbou otázek, záporu i krátkých odpovědí (I have been to Paris. She hasn’t been to Paris. Have they been to Paris? Yes, they have. No, they have not.), zároveň se naučím používat slova s tímto časem spojená- just, already, yet a také vhodně použít slova for a since
  • zopakuji stupňování přídavných jmen
  • seznámím se s budoucím časem v kontextu předpovědí, odhadu, co se bude či nebude dít
  • naučím se správně použít sloveso will/won’t či modální sloveso might/may (not)
  • seznámím se se slovní zásobou spojenou s tématy jako výzkumy, vynálezy, životní prostředí, USA a Kanada a rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET.

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 EIM 2 teen – 7.-8.třída


Termín kurzu: 18. 09. 2019 až 29. 01. 2020
Den konání: Středa
Čas výuky: 17:20 - 18:50
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 2
Objednací kód: 9333
Cena kurzu: 3.800 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 EIM 2 teen – 7.-8.třída


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu