Co umím:

 • umím pozdravit, reagovat na různé povely (Sit down! Stand up! Listen! Look!)
 • naučil jsem se pojmenovat základní barvy, zvířátka, části těla, hračky, osoby
 • umím se zeptat kolik je druhému let, jak se má a umím na tyto otázky odpovědět
 • znám číslovky 1 – 10, umím spočítat věci, zvířata

Co se naučím:

 • naučím se pojmenovat členy v rodině, užívat my, your
 • naučím se pojmenovat školní pomůcky, dovedu je spočíta a odlišit
 • dokáži pojmenovat místnosti v bytě (kitchen, bathroom, bedroom), základní vybavení domu a také moji rodinu
 • rozšířím si slovní zásobu s částmi těla, naučím se používat vazbu I´ve got a základní slovesa
 • rozšířím si slovní zásobu na téma zvířata, budu schopen určit, kde žijí, popsat je příd. jmény, popsat oblíbené zvíře
 • budu se umět zeptat na věci kolem mě a pojmenovat je (Where´s my mum? She is in the bedroom.)
 • budu umět vyjádřit, která jídla mi chutnají a která ne, která jsou moje oblíbená, kde se pěstují různé plodiny
 • naučím se popsat budovy ve městě, používat vazbu there´s, there are
 • naučím se další zaměstnání, používat zajmena he a she
 • budu se učit pojmenovat činnosti, které dělám ve volném čase, používání přít. času průběhového a čsu prostého
 • naučím se anglickou abecedu
 • vše se budu učit i psát

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by mělo být dítě schopné složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Starters.

Učebnice: Super Minds Starter

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Super Minds Starter – děti 1.-2. třída


Termín kurzu: 24. 09. 2024 až 28. 01. 2025
Den konání: Úterý
Čas výuky: 16:10 - 17:40
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Super Minds Starter
Objednací kód: 9221
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Super Minds Starter – děti 1.-2. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu