Co umím:

 • popsat své každodenní aktivity  (daily routines: get up, get dressed, have breakfast, brush my teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed)
 • hodiny  (When do you have  breakfast? What´s the time?)
 • slovní zásobu týkající se zvířat (Do they eat meat?, Where do they live? What does / doesn´t it like?)
 • používat přítomného času prostého včetně tvoření otázky a záporu (DO, DOES / DON´T, DOESN´T)
 • odlišit přítomný čas prostý a průběhový (I read/I am reading)
 • základní potraviny (ovoce, zelenina) a osvojím si vazbu I would like a tomato. Would you like a tomato?
 • popsat místo / město, ve kterém žiji a zeptat se / vysvětlit, kde se co nachází (train station, hospital, cinema, playground, café, shop, street, swimming pool). Upevním si vazbu There is.. / there are …
 • popsat svůj pokoj (wardrobe, mirror, poster, armchair, lamp, bed, table, sofa, rud (I like this sofa)
 • se zeptat a říct komu daná věc patří (Whose socks are these?. They´re Fred´s)
 • popsat osoby (eyes, face, glasses, hair, cheeks, ears, nose, chin, mouth)
 • vyjádřit své pocity (hungry, sad, tired, happy, excited, angry)
 • povídat o svých sportovních aktivitách (badminton, table tennis, tennis, basketball, volleyball, swimming, athletics, baseball) a zeptat se na koníčky kamaráda (What sport do you like? Is flying a kite difficult? I like swimming. So do I / I don´t/ Me too)
 • povídat o svých prázdninových plánech (go hiking, read a comic, visit cousins, help in the garden, take riding lessons, build a treehouse, keep a scrapbook, learn to swim, go camping)

Co se naučím: 

 • popsat svojí každodenní rutinu (I get up, I go to school,…)

 • jak se tvoří přivlastňování za pomoci apostrofu (Gina´s brother)

 • říct, v čem jsem dobrý s použitím vazby „I am good at + ing“

 • vyjádřit, co mám a nemám rád (I like/I don´t like)

 • rozdíl mezi some a any v otázce a kladné/záporné odpovědi

 • vyjádřit návrh pomocí vazby „shall we/shall I“

 • kolik je hodin a jak často něco dělám (never, sometimes, often)

 • předložky určení místa (near, opposite, above, below) a umím je použít při popisu cesty

 • vyjádřit, kam jdu a proč tam jdu za použitít vazby „I´m going to“ (I´m going to the library to get a book)

 • vytvořit kladné/záporné věty a otázky v minulém čase prostém a základní nepravidelná slovesa

 • porovnávat za použití komparativu a superlativu (small-smaller-the smallest)

 • budoucí čas v kladné větě i otázce za použití vazby „be going to + infinitive“

 • slovní zásobu obsahující slovíčka týkající se školních předmětů, zdravé a nezdravé výživy, domácích prací, budov ve městě, technologií, zdraví, zemí a počasí

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by mělo být dítě schopné složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Movers či vyšší Flyers.

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Super Minds 3 – děti 4.-5.třída


Termín kurzu: 23. 09. 2024 až 27. 01. 2025
Den konání: Pondělí
Čas výuky: 14:05 - 15:35
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Super Minds 3
Objednací kód: 9114
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Super Minds 3 – děti 4.-5.třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu