Jazykové vzdělávací programy pro firmy a instituce.

Garantujeme Vám:

 •     vzorovou hodinu Vám poskytneme ZDARMA
 •     možnost výměny lektora (na základě požadavku klienta nejpozději do 14 dnů od       vznesení požadavku)
 •     možnost zrušit lekci 24 hodin před jejím začátkem
 •     vstupní jazykový audit
 •     cílené monitorování kvality výuky
 •     dotazník jako zpětná vazba od studentů
 •     sestavení výukového plánu na míru na základě analýzy potřeb
 •     komplexní hodnocení studentů dle Evropského referenčního rámce
 •     vystavení certifikátu dle dosažené jazykové úrovně
 •     dopravu lektora na místo výuky (do 40 minut) ZDARMA
 •     písemné hodnocení pokroku studentů (Progress Tests)
 •     slevu na učebnice 10%
 •     možnost vypůjčení zjednodušené četby z naší knihovny

Kontakt:

Jméno: Mgr. Iva Hennová, Sales and Marketing Manager
Mobil: 603 378 259
E-mailhennova@irislingua.cz