Co umím:

 • umím použít přítomný i minulý čas trpný (People make jeans in the USA x Jeans are made in the USA)
 • seznámil jsem se se slovesy let a be allowed to (I am not allowed to go. They don’t let me go.)
 • umím rozlišovat užití slovesa Will a vazby Going to ve vztahu k vyjádření budoucnosti
 • umím používat členy určité a neurčité – a, an, the
 • jsem schopen/na jednoduché obecné konverzace, ale také již umím rozvíjet hovor na konkrétnější témata

 

Co se naučím:

 • naučím se modální sloveso Must, mustn’t X don’t have to ve smyslu muset/nesmět a nemuset něco dělat
 • seznámím se s present perfect continuous neboli předpřítomným časem průběhovým (I have been teaching for many years. She has been working all morning.)
 • naučím se 2nd conditional, tedy druhý kondicionál. pomocí druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech, o tom, co by bylo, kdyby… (If I had my own flat, it would be great.)
 • seznámím se s pravidly převádění přímé řeči do nepřímé, tzv. reported speech
 • naučím se Past perfect-předminulý čas, hojně využívaný při vyprávěních
 • naučím se 3rd conditional neboli třetí kondicionál, který říká co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka
 • naučím se slovíčka spojená s hudbou, medicínou, počítači…

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET.

Bližší informace k jazykovému kurzu B1 EIM 2/3 teen – PET 2 – 7.-8. třída


Termín kurzu: 02. 02. 2023 až 01. 06. 2023
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 17:30 - 19:00
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 2 (11 - 14 Module) - dokončení učebnice
Objednací kód: 9434
Cena kurzu: 4.350 Kč


Objednávka jazykového kurzu B1 EIM 2/3 teen – PET 2 – 7.-8. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu