Specifické podmínky kurzu:

 • Tento kurz je kurzem angličtiny pro úplné začátečníky.
 • Kurz je veden hravou formou s využitím písniček, básniček, her aj. pod vedením zkušené lektorky. V kurzu se často mění aktivity, aby dítě dokázalo udržet pozornost. Počet dětí v kurzu je 8 -12.
 • Výuka probíhá v prostorách výše uvedené mateřské školy v hodinách a dnech uvedených v přihlášce.
 • Kurz zahrnuje 14 týdnů výuky.
 • V ceně kurzu je zahrnuta učebnice s CD a také výukové materiály.
 • Studentům (v případě jejich nezletilosti ani jejich zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jejich strany, které jim zabraňují v řádné docházce.
 • Uvedené osobní údaje budou použity výhradně ke kontaktu mezi jazykovou školou Irislingua a studentem, resp. jejich zákonnými zástupci. Student (resp. jeho zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a použitím audio/video materiálů pro propagaci školy.
 • V případě hrubého a soustavného narušování průběhu výuky může být student bez náhrady z kurzu vyloučen.
 • Do poznámky v objednávce prosím připište datum narození dítěte a počet let výuky.

Popis kurzu:

Co umím:

 • angličtině jsem se nikdy nevěnoval/a

 

Co se naučím:

 

 • naučím se pozdravit a představit se ostatním dětem
 • budu umět reagovat na různé povely (např.: Take a green pencil! Colour the picture!)
 • naučím se zpívat jednoduché anglické písničky
 • dokážu napočítat do šesti
 • budu umět pojmenovat dva oblíbené svátky (Christmas, Easter)
 • naučím se pojmenovat záklaní barvy (např.: blue, red, yellow, green, orange, pink)
 • zvládnu pojmenovat několik hraček (např.: kite, car, teddy, doll, train, plane, bike) a úkony s nimi spojené
 • budu umět pojmenovat základní oblečení (např.: t-shirt, jeans, shoes, socks, jacket, cap, pyjamas) a naučím se používat slovesa obléknout si/svléknout se
 • naučím se další slovesa (tančit, běžet…)
 • zvládnu pojmenovat základní okruh zvířátek (např.: panda, turtle, rabbit, crocodile, elephant, mouse), spočítat je a popsat, co dovedou
 • naučím se pojmenovat oblíbené maškarní převleky (např.: doctor, robot, pirate, clown, cowboy, princess).

 

učebnice: Hooray! Let’s play! A

 

Bližší informace k jazykovému kurzu MŠ Na Přesypu – děti 4-5 let bez znalosti AJ


Termín kurzu: 03. 10. 2022 až 16. 01. 2023
Den konání: Pondělí
Čas výuky: 15:50 - 16:35
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Hooray! Let´s play!
Objednací kód: 8402
Cena kurzu: 2.250 Kč


Objednávka jazykového kurzu MŠ Na Přesypu – děti 4-5 let bez znalosti AJ


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu