Co umím:

 • používám modální slovesa a trpný rod
 • běžně používám slovesa ve všech slovesných tvarech
 • umím použít předpřítomný čas prostý a průběhový (I have lived here for two years x I have been waiting for you for two hours.), čas předminulý ( Yesterday I met my friend, we hadn’t seen each other for ages.), gerundium ( I hate cooking)
 • orientuji se v podmínkových větách (If it rains, I will stay in. If I were you, I wouldn’t go there.)
 • znám pravidla pro použití modálních sloves pro vyjádření pravděpodobnosti v přítomném i minulém čase (it must be John! It must´ve been John. It can´t´ve been John!)
 • znám základní frázová slovesa
 • znám řadu běžných slovních spojení
 • rozliším více či méně formální úroveň jazyka
 • dokážu konverzovat o náročnějších tématech
 • umím vyprávět příběhy, popsat vzhled a charakter lidí
 • dokážu vést jednoduchý rozhovor s rodilým mluvčím
 • dokážu reagovat na běžné otázky týkající se témat, o kterých mám přehled

Co se naučím:

 • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy a frázová slovesa
 • prohloubím si znalosti slovesných časů a gramatických jevů ( trpný rod, vazba used to, modální slovesa v minulosti)
 • naučím se lépe vyjadřovat slovem i písmem o různých tématech
 • budu schopen vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím

 

Důraz je kladen na konverzaci.

Bližší informace k jazykovému kurzu B2 středně pokročilí 7 Innovations konverzační kurz


Termín kurzu: 22. 02. 2024 až 13. 06. 2024
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 8:15 - 9:45
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Tento kurz je primárně koncipován jako konverzační
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Innovations Intermediate
Objednací kód: 9402
Cena kurzu: 5.300 Kč


Objednávka jazykového kurzu B2 středně pokročilí 7 Innovations konverzační kurz


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu