Co umím:

 • používám modální slovesa a trpný rod
 • běžně používám slovesa ve všech slovesných tvarech
 • umím použít předpřítomný čas průběhový (I have beeen waiting for you for two hours.), čas předminulý ( Yesterday I met my friend, we hadn’t seen each other for ages.), gerundium ( I hate cooking)
 • orientuji se v podmínkových větách (If it rains, I will stay in. If I were you, I wouldn’t go there.)
 • dokážu konverzovat o náročnějších tématech
 • umím vyprávět příběhy, popsat vzhled a charakter lidí
 • dokážu vést jednoduchý rozhovor s rodilým mluvčím

Co se naučím:

 • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy a frázová slovesa
 • prohloubím si znalosti slovesných časů a gramatických jevů ( trpný rod, vazba used to)
 • naučím se lépe vyjadřovat slovem i písmem o různých tématech
 • budu schopen vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím

 

Důraz je kladen na konverzaci.

Bližší informace k jazykovému kurzu B2 středně pokročilí Innovations konverzační kurz


Termín kurzu: 04. 02. 2021 až 03. 06. 2021
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 8:15 - 9:45
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Tento kurz je primárně koncipován jako konverzační
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Innovations Intermediate
Objednací kód: 9401
Cena kurzu: 4.500 Kč


Objednávka jazykového kurzu B2 středně pokročilí Innovations konverzační kurz


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Váš telefon domů

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu