Co umím:

 • bez potíží používám osobní a přivlastňovací zájmena (I, he, …, my, her,…) a přítomný čas prostý She doesn’t like juice. Do you play football? Where are you from? My mother can’t sing.)
 • orientuji se v minulém čase prostém – past simple , umím vytvořit zápornou větu, krátkou odpověď i otázku, znám základní nepravidelná slovesa (Did she write a letter at the weekend? I spoke to John yesterday.)
 • vyprávím o sobě a své rodině, svých zájmech, oblíbených pokrmech a zkušenostech s cestováním, popíšu svůj denní program a sdělím svůj životopis
 • umím vést jednoduchou konverzaci na letišti, v obchodě a v restauraci

Tato úroveň je v našich kurzech označována: Falešní začátečníci 3 (Elementary3)
Co se naučím: 

 • naučím se aktivně používat další gramatické jevy jako jsou přítomný čas průběhový (I´m wearing a T-shirt.), budoucí čas a vyjádření blízké budoucnosti (I am going to read a book.)
 • naučím se tvořit a používat předpřítomný čas (I have spoken to her about it.) a účelový infinitiv (He went to Prague to visit his friends)
 • rozšířím si slovní zásobu o další oblasti jako nakupování, móda, příroda, vzdělání a kariéra, informační technologie
 • budu umět vést jednoduchou konverzaci o počasí, domluvím se v obchodě, na ulici a vyjádřím svůj názor na vzdělání a nové technologie

Učebnice:

New Cutting Edge Elementary (11 – 15 Modul)

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 – věční začátečníci 3


Termín kurzu: 21. 09. 2023 až 25. 01. 2024
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 19:05 - 20:35
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: New Cutting Edge Elementary (9 – 15 Modul)
Objednací kód: 9440
Cena kurzu: 5.300 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 – věční začátečníci 3


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu