Co umím:

 • umím použít přítomný čas prostý i průběhový, minulý čas prostý
 • setkal/a s časem budoucím vyjádřeným pomocí slovesa will či vazbou going to
 • jsem schopen/na jednoduché obecné konverzace, ale také již umím rozvíjet hovor na konkrétnější témata

 

Co se naučím:

 • zopakuji si přítomný čas prostý i průběhový, tvorbu otázek, zápor i jednoduché odpovědi (I like pizza. I don’t like pizza. Do I like pizza? No, I don’t. Yes I do. / She is going to cinema. She isn’t going to cinema. Is she going to cinema? No, she isn’t. Yes she is.)
 • zopakuji si minulý čas prostý i průběhový, tvorbu otázek i jednoduché odpovědi (I saw her. He didn’t go there. Did she cook? Yes, she did. No, she did not./ We were playing tennis. I wasn’t watching the movie. Was he travelling? No, he wasn’t. Yes, she was.)
 • seznámím se s předpřítomným časem, tvorbou otázek, záporu i krátkých odpovědí (I have been to Paris. She hasn’t been to Paris. Have they been to Paris? Yes, they have. No, they have not.), zároveň se naučím používat slova s tímto časem spojená- just, already, yet a také vhodně použít slova for a since
 • zopakuji stupňování přídavných jmen
 • seznámím se s budoucím časem v kontextu předpovědí, odhadu, co se bude či nebude dít
 • naučím se správně použít sloveso will/won’t či modální sloveso might/may (not)
 • seznámím se se slovní zásobou spojenou s tématy jako výzkumy, vynálezy, životní prostředí, USA a Kanada a rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou

 

Učebnice:

English in Mind 2 (1 – 5 Module)

 

 

 

 

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 EIM 2 – teen 6.-7. třída


Termín kurzu: 01. 02. 2024 až 30. 05. 2024
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 17:30 - 19:00
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 2
Objednací kód: 9434
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 EIM 2 – teen 6.-7. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu