Popis kurzu

Co umím:

 • Časování většiny pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase
 • Časování modálních sloves
 • Časování sloves s odlučitelnou předponou, minulý čas (perfektum)
 • Skloňování podstatných, přídavných jmen a zájmen
 • Předložky s příslovečným určením času a místa, předložky se 3. a 4. pádem
 • Vedlejší věty (především se spojkami – weil a deshalb )
 • Stupňování přídavných jmen
 • Minulý čas modálních sloves (Préteritum)
 • Základy podmiňovacího způsobu (Konjunktiv II)
 • Zvládám slovní zásobu: já a moje rodina, škola, bydlení, jídlo a pití, všední den, volný čas, cestování, povolání, móda a zevnějšek, zábava a televize, rodina a rodinné vztahy

Co se naučím

 • Infinitiv s ,,zu“
 • Tvary preterita
 • Časové věty se spojkou ,,když“ (wenn, als)
 • Vztažné věty
 • Nepřímé otázky
 • Slovní zásoba: Příroda, zprávy, politika a historie, stáří, reálie německy mluvících zemí.

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 či Goethe-Zertifikat A2.

Učebnice: Direkt Interaktiv –  od 5.lekce

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Němčina teen věční začátečníci 4


Termín kurzu: 11. 10. 2022 až 17. 01. 2023
Den konání: Úterý
Čas výuky: 19:00 - 20:30
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Němčina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Po dohodě s lektorem
Objednací kód: 9239
Cena kurzu: 4.650 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Němčina teen věční začátečníci 4


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu