Kurz je určen pro úplné začátečníky

 

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

 

Co se naučím:

 • mít rád francouzštinu a francouzskou kulturu. Poznám základní francouzské reálie (francouzské tradice, svátky, gastronomie, kulturní návyky, turistické zajímavosti Francie)
 • základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, pravidelná slovesa –er, -ir,- dre, číslovky, futur proche, passé proche, základní nepravidelná slovesa )
 • umím se představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci
 • umím tvořit otázky s pomocí „Est-ce que“ a trochu s inverzí
 • rozlišuji určité a neurčité členy
 • znám tuto základní slovní zásobu (povolání, země a národnosti)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě a práci, reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby, zvládnu jednoduchou konverzaci (zeptat se na cestu, zvolit dopravní prostředek, nakoupit v obchodě)

 

 

Učebnice:

Po dohodě s lektorem

Jak se budeme učit?

 • konverzace
 • prezentace gramatiky v logických blocích, pevné osvojení si základních gramatických pojmů
 • osvojování si nových poznatků formou komunikace
 • dialogy, poslech rodilých mluvčích, snaha porozumění mluvenému slovu
 • on-line gramatická cvičení.

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku DELF odpovídající úrovně.

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Francouzština začátečníci


Termín kurzu: 11. 10. 2022 až 17. 01. 2023
Den konání: Úterý
Čas výuky: 17:30 - 19:00
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Francouzština
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Po dohodě s lektorem
Objednací kód: 9231
Cena kurzu: 4.950 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Francouzština začátečníci


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu