Co umím:

 • angličtinu jsem se učil pouze na 1.stupni, mám nesystematické základy, které však potřebuji upevnit a ujasnit si základní gramatiku, uvědomit si její systém

 

Co se naučím:

 • sloveso „být“ ve všech osobách i ve zkrácených tvarech, krátké odpovědi na otázky v kladu i záporu, množné tvary podstatných jmen
 • tvoření otázek Wh- (who, what, when, where, How many/old)
 • zájmena předmětná (me, you, him, her…them)
 • budu umět vyjádřit, že mám/nemám něco rád/a (I like it/them/I don´t like her/him) ve spojitosti s předmětnými zájmeny
 • seznámím se s přítomným časem prostým ve všech osobách včetně výjimek ve psaní (goes, finishes, watches, misses, studies, carries, flies…)
 • zájmena přivlastňovací (his, her, its, their…), přivlastňování k osobě (Mum´s dog…)
 • naučím se popisovat místa pomocí vazby „There´s/There are“ (There´s a chair./There are chairs.) včetně záporu (there isn´t, there aren´t)
 • rozkazovací způsob
 • předložky místa (in, on, in front of, behind, next to, between)
 • otázky typu why…? Because…
 • vyjádřím, co mám ve všech osobách i v záporu a v otázce (I´ve got a dog, they´ve got, he´s got, we haven´t got, Has she got…?) včetně odpovědí. Rozdíl mezi britským a americkým výrazem – have got x have
 • počitatelnáa nepočitatelná podstatná jména, výjimky v psaní množného čísla podst. jmen (men, tomatoes…)
 • nepočitatelná podstatná jména (food, fruit, rice, bread, homework)
 • co bych si přál/a (I´d like tea, Would you like?) a které podstatné jméno je počitatelné či nepočitatelné (bananas/rice)
 • používání some
 • ukazovací zájmena this, that, these, those
 • naučím se slovní zásobu spojenou se školou, rodinou, povoláním, jídlem, tělem, názvy států a národností, číslovky do milionu, orientace v prostoru – ve městě, názvy obchodů
Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Flyers.

 

 

Učebnice:

English in Mind Starter (1-5 Module)

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 EIM starter – děti 5.-6. třída


Termín kurzu: 27. 09. 2022 až 17. 01. 2023
Den konání: Úterý
Čas výuky: 14:10 - 15:40
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind Starter (1-5 Module)
Objednací kód: 9211
Cena kurzu: 4.350 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 EIM starter – děti 5.-6. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu