Co umím:

 • sloveso „být“ (am, is, are), množné tvary podstatných jmen (one dog, two dogs)
 • přítomný čas prostý ve všech osobách (I live in Prague./ She lives in Prague. We don´t get up at 7 o´clock. / He doesn´t get up at 7 o´clock./ Do you eat meat? Does it eat meat?) a průběhový (Children are speaking now./ Is he running?/I´m not sitting at the moment.)
 • popisovat místa pomocí vazby „There is/ There are“ (There is a chair./ There are chairs.) a říct, co mám (I have got a dog), co bych si přál/a (I would like tea)
 • říct, co umím (I can swim), co mohu dělat (I can go home late.)
 • časové předložky (at 8 o´clock, in April, in summer)
 • přídavná jména k popisu toho, jak se cítím (I´m bored.)
 • minulý čas slovesa „být“ (měsíce v roce, roční období, was/were, wasn´t/weren´t)
 • stupňování přídavných jmen (cold-colder-the coldest, beautiful-more beautiful, the most beautiful)
 • příslovce (slow, fast), řadové číslovky (first, third)

Co se naučím:

 • ujasním si rozdíl v používání přítomného času prostého a průběhového (I study every day./I´m studying now.)
 • zopakuji si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (babanas/rice) a minulý čas prostý s pravidelnými i nepravidelnými tvary (He worked./ Did he work?/ He didn´t work.X We went to the cinema./ Did we go to the cinema? We didn´t go to the cinema.)
 • naučím se používat „ing“ formy po slovesu mít rád (I like swimming.)
 • seznámím se slovní zásobou spojenou s tématy zájmů, školních předmětů, domácích prací, jídla, pití, sportů

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Flyers či vyšší KET .

Učebnice:

English in Mind 1 (1-6 Module)

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 EIM 1 teen – 6.-7. třída


Termín kurzu: 27. 09. 2023 až 17. 01. 2024
Den konání: Středa
Čas výuky: 14:30 - 16:00
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 1 (1 - 6 Module)
Objednací kód: 9317
Cena kurzu: 4.900 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 EIM 1 teen – 6.-7. třída


  Jméno studenta (vyžadováno)

  Příjmení studenta (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Mobil (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadováno)

  Třída (pouze pro děti)

  Jméno zákonného zástupce u nezletilých studentů

  Souhlas se samostatným odchodem nezletilých studentů domů

  Poznámka k objednávce

  Vyberte způsob platby (vyžadováno)

  Fakturace na firmu. Zadejte jméno organizace, sídlo, IČO.

  Odpovězte na kontrolní otázku

  Souhlasím s podmínkami kurzu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
  Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

  Souhlasím s podmínkami.


  Podmínky jazykového kurzu