Co umím:

 • používám modální slovesa a trpný rod
 • běžně používám slovesa ve všech slovesných tvarech
 • umím použít předpřítomný čas průběhový (I have beeen waiting for you for two hours.), čas předminulý ( Yesterday I met my friend, we hadn’t seen each other for ages.), gerundium ( I hate cooking)
 • orientuji se v podmínkových větách (If it rains, I will stay in. If I were you, I wouldn’t go there.)
 • dokážu konverzovat o náročnějších tématech
 • umím vyprávět příběhy, popsat vzhled a charakter lidí
 • dokážu vést jednoduchý rozhovor s rodilým mluvčím

Co se naučím:

 • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy a frázová slovesa
 • prohloubím si znalosti slovesných časů a gramatických jevů ( trpný rod, vazba used to)
 • naučím se lépe vyjadřovat slovem i písmem o různých tématech
 • budu schopen vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím

 

Důraz je kladen na konverzaci.

Bližší informace k jazykovému kurzu B2 Konverzační kurz – středně pokročilí


Termín kurzu: 24. 09. 2020 až 28. 01. 2021
Den konání: Čtvrtek
Čas výuky: 8:15 - 9:45
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Tento kurz je primárně koncipován jako konverzační
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Innovations
Objednací kód: 9401
Cena kurzu: 4.500 Kč


Objednávka jazykového kurzu B2 Konverzační kurz – středně pokročilí


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu