Co umím:

 • Ovládám slovní zásobu vztahující se k tématům: rodina, vlastnosti lidí, škola, jídlo, zvířata, můj den a o těchto tématech dokáži souvisle hovořit
 • Umím časovat vybraná nepravidelná slovesa
 • Používám způsobová slovesa
 • Dokáži bez větších problémů používat předložky se 3.a 4 pádem
 • Ovládám rozkazovací způsob
 • Používám správně v pádě zájmena osobní a přivlastňovací
 • Umím vytvořit souvětí souřadné i souvětí po spojce ,,weil“
 • Umím napsat email a krátkou zprávu

Co se naučím:

 • Naučím se časovat další nepravidelná slovesa a slovesa s odlučitelnou předponou
 • Osvojím si další slovní zásobu na téma doprava, cestování, nakupování, život ve městě, sport
 • Naučím se vedlejší věty
 • Naučím se budoucí čas

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1.

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 Němčina teen věční začátečníci


Termín kurzu: 11. 02. 2020 až 02. 06. 2020
Den konání: Úterý
Čas výuky: 15:40 - 17:10
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Němčina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Pingpong neu 2
Objednací kód: 9229
Cena kurzu: 4.200 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 Němčina teen věční začátečníci


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu