Co umím:

  • umím použít přítomný čas prostý i průběhový, minulý čas prostý
  • setkal/a s časem předpřítomným, tvorbou otázek, záporu i krátkých odpovědí, seznámil/a jsem se s používním slov s tímto časem spojená – just, already, yet a také for a since
  • umím stupňování přídavných jmen a správně použít sloveso will/won’t či modální sloveso might/may (not)
  • jsem schopen/na jednoduché obecné konverzace, ale také již umím rozvíjet hovor na konkrétnější témata

 

Co se naučím:

  • naučím se užít přítomný i minulý čas trpný ( People make jeans in the USA x Jeans are made in the USA)
  • seznámím se se slovesy let a be allowed to (I am not allowed to go. They don’t let me go.)
  • zopakuji si členy určité a neurčité – a, an, the
  • naučím se rozlišovat užití slovesa Will a vazby Going to ve vztahu k vyjádření budoucnosti
  • zopakuji si slovo mnoho – much/many a jeho správné užití dle počitatelnosti/nepočitatelnosti podstatného jména
  • naučím se nová slovíčka spojená s věkem člověka a jeho vývojovými stupni, filmem, katastrofami či popisem domova

 

Bližší informace k jazykovému kurzu A2 EIM 2/2 teen – 7.-8. třída


Termín kurzu: 05. 02. 2020 až 03. 06. 2020
Den konání: Středa
Čas výuky: 17:20 - 18:50
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 2 (6 – 10 Module)
Objednací kód: 9333
Cena kurzu: 3.800 Kč


Objednávka jazykového kurzu A2 EIM 2/2 teen – 7.-8. třída


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu