Co umím:

  • bez potíží používám osobní a přivlastňovací zájmena (I, he, …, my, her,…) a přítomný čas prostý She doesn’t like juice. Do you play football? Where are you from? My mother can’t sing.)
  • orientuji se v minulém čase prostém – past simple , umím vytvořit zápornou větu, krátkou odpověď i otázku, znám základní nepravidelná slovesa (Did she write a letter at the weekend? I spoke to John yesterday.)
  • vyprávím o sobě a své rodině, svých zájmech, oblíbených pokrmech a zkušenostech s cestováním, popíšu svůj denní program a sdělím svůj životopis
  • umím vést jednoduchou konverzaci na letišti, v obchodě a v restauraci

Tato úroveň je v našich kurzech označována: Falešní začátečníci 3 (Elementary3)
Co se naučím: 

  • naučím se aktivně používat další gramatické jevy jako jsou přítomný čas průběhový (I´m wearing a T-shirt.), budoucí čas a vyjádření blízké budoucnosti (I am going to read a book.)
  • naučím se tvořit a používat předpřítomný čas (I have spoken to her about it.) a účelový infinitiv (He went to Prague to visit his friends)
  • rozšířím si slovní zásobu o další oblasti jako nakupování, móda, příroda, vzdělání a kariéra, informační technologie
  • budu umět vést jednoduchou konverzaci o počasí, domluvím se v obchodě, na ulici a vyjádřím svůj názor na vzdělání a nové technologie

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po dvou letech by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku KET.

Učebnice:

New Cutting Edge Elementary (9. – 15. Modul)

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 – věční začátečníci 3


Termín kurzu: 22. 09. 2020 až 19. 01. 2021
Den konání: Úterý
Čas výuky: 18:30-20:00
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: New Cutting Edge Elementary (9. – 15. Modul)
Objednací kód: 9242
Cena kurzu: 4.500 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 – věční začátečníci 3


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu