Kurz je určen pro úplné začátečníky

 

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

 

Co se naučím:

 • mít rád francouzštinu a francouzskou kulturu. Poznám základní francouzské reálie (francouzské tradice, svátky, gastronomie, kulturní návyky, turistické zajímavosti Francie)
 • základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, pravidelná slovesa –er, -ir,- dre, číslovky, futur proche, passé proche, základní nepravidelná slovesa )
 • umím se představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci
 • umím tvořit otázky s pomocí „Est-ce que“ a trochu s inverzí
 • rozlišuji určité a neurčité členy
 • znám tuto základní slovní zásobu (povolání, země a národnosti)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě a práci, reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby, zvládnu jednoduchou konverzaci (zeptat se na cestu, zvolit dopravní prostředek, nakoupit v obchodě)

 

 

Učebnice:

Po dohodě s lektorem

Jak se budeme učit?

 • konverzace
 • prezentace gramatiky v logických blocích, pevné osvojení si základních gramatických pojmů
 • osvojování si nových poznatků formou komunikace
 • dialogy, poslech rodilých mluvčích, snaha porozumění mluvenému slovu
 • on-line gramatická cvičení.

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku DELF odpovídající úrovně.

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 Francouzština začátečníci


Termín kurzu: 06. 10. 2020 až 19. 01. 2021
Den konání: Úterý
Čas výuky: 17:35 - 19:05
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Francouzština
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: Po dohodě s lektorem
Objednací kód: 9233
Cena kurzu: 4.500 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 Francouzština začátečníci


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu