Co umím:

 • sloveso „být“ (am, is, are), množné tvary podstatných jmen (one dog, two dogs)
 • přítomný čas prostý ve všech osobách(I live in Prague./She lives in Prague.We don´t get up at 7 o´clock. /He doesn´t get up at 7 o´clock./Do you eat meat?Does it eat meat?) a průběhový (Children are speaking now/Is he running?/I´m not sitting at the moment.)
 • popisovat místa pomocí vazby „There is/There are“ (Thera is a chair./There are chairs.) a říct, co mám ( I have got a dog), co bych si přál/a (I would like tea)
 • říct, co umím (I can swim), co mohu dělat (I can go home late.)
 • časové předložky (at 8 o´clock, in April, in summer)
 • přídavná jména k popisu toho, jak se cítím ( I´m bored.)
 • minulý čas slovesa „být“(w-měsíce v roce, roční obdobías/were, wasn´t/weren´t)
 • stupňování přídavných jmen (cold-colder-the coldest, beautiful-more beautiful, the most beautiful)
 • příslovce (slow, fast), řadové číslovky (first, third)

Co se naučím:

 • ujasním si rozdíl v používání přítomného času prostého a průběhového (I study every day./I´m studying now.)
 • zopakuji si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (babanas/rice) a minulý čas prostý s pravidelnými i nepravidelnými tvary (He worked./Did he work?/He didn´t work.X We went to the cinema./Did we go to the cinema?We didn´t go to the cinema.)
 • naučím se používat „ing“ formy po slovesu mít rád ( I like swimming.)
 • seznámím se slovní zásobou spojenou s tématy zájmů, školních předmětů, domácích prací, jídla, pití, sportů

 

Tento kurz připravuje k mezinárodně uznávaným zkouškám. Po absolvování kurzu by měl být student schopen složit mezinárodně uznávanou zkoušku YLE Flyers či vyšší KET .

Učebnice:

English in Mind 1 (1-6 Module)

Bližší informace k jazykovému kurzu A1 EIM 1 teen – 6.-7. třída


Termín kurzu: 23. 09. 2020 až 27. 01. 2021
Den konání: Středa
Čas výuky: 17:30-19:00
Lokalita: Bohnice
Jazyk kurzu: Angličtina
Konverzační kurz: Obecný kurz
Kurz s hlídáním dětí: Kurz bez hlídání dětí
Učebnice: English in Mind 1 (1 - 6 Module)
Objednací kód: 9337
Cena kurzu: 3.800 Kč


Objednávka jazykového kurzu A1 EIM 1 teen – 6.-7. třída


Jméno studenta (vyžadováno)

Příjmení studenta (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobil (vyžadováno)

Váš telefon domů

Vaše adresa (vyžadováno)

Třída (pouze pro děti)

Poznámka k objednávce

Vyberte způsob platby (vyžadováno)

Odpovězte na kontrolní otázku

Souhlasím s podmínkami kurzu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, email, telefon, třída, adresa) za účelem podávání zpráv o akcích jazykové školy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém mailu.
Osobní údaje budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Souhlasím s podmínkami.


Podmínky jazykového kurzu